søndag 1. januar 2012

tilrettelegging på eksamen - del 1 realfag

I dag er jeg opptatt av eksamen i matematikk og spesiell tilrettelegging. De fleste elever er såkalt "normale" og leverer del 1 på papir og del 2 på papir eller pc alt ettersom, 2 timer på del 1 og 3 timer på del 2. Mange liker dårlig å skrive for hånd, mange har en stygg håndskrift og mange bruker lang tid. Men de fleste gjør det uten å mukke, og mange foretrekker håndskrift fremfor pc i matematikk.

Så er det sånn at en del elever har andre utfordringer enn de "normale". Dette kan være lese- og skrivevansker, fysiske sykdommer som gjør det umulig å skrive med penn / blyant, astma- og allergi som påvirker ytelsen under eksamen, dårlige rygger som gjør det umulig å sitte i 5 timer, adhd som gjør det samme, konsentrasjonsvansker, ulike grader av aspergers syndrom, depresjoner osv osv.

De aller vanligste formene for tilrettelegging vi gir er en time ekstra tid på eksamen og opplesning av oppgaver. Dette vil hjelpe de fleste ovennevnte. Men det finnes en gruppe elever som ikke nødvendigvis blir hjulpet av dette. Nemlig de som av ulike grunner sliter med å skrive for hånd. Det kan være at man mangler fysiske forutsetninger, som for eksempel muskelsykdommer e.l. Da har man mulighet til å tilrettelegge med skrivehjelp. Jeg kan se en mengde utfordringer i det å la en annen person skrive ned utregninger og svar. Denne personen skal jo ikke bidra med NOE faglig, men hvis den er helt ukyndig blir det ekstra vanskelig å forklare hvordan de ulike regneoperasjonene skal føres. For eksempel en hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling. Prøv å forklare en gjennomsnittlig eksamensvakt hvordan den skal se ut. Men dog: Dette vil være en god hjelp for mange som av fysiske grunner ikke kan skrive selv.

Så har vi de som har psykiske sperrer for å skrive for hånd. Det vil være tilfeller der de rette svarene ligger skjult i manglende håndskrift og manglende evne til å sortere og få oversikt over det som skal skrives ned på papiret. I disse tilfellene vil det å få skrive på en pc kunne være forløsende. Men da sier Udir følgende på sine nettsider:

”Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.”

Under konkluderes det med at :

"I Del 1 av todelt eksamen er det derfor ikke tillatt å tilrettelegge med eller bruke PC med tilhørende digital programvare, kalkulator eller andre digitale hjelpemidler, ordbøker eller formel- og regelbøker eller noen andre hjelpemidler enn de som er presisert over."


Slik jeg tolker det bør det være mulig å tilrettelegge med pc på del 1, så lenge den er uten " tilhørende digital programvare, kalkulator eller andre digitale hjelpemidler, ordbøker eller formel- og regelbøker eller noen andre hjelpemidler enn de som er presisert over". Dette mener jeg er fullt mulig, jeg synes det er en litt hastig konklusjon at det første sitatet vil bety at pc er utelukket. I min matematikkundervisning skriver elevene matematikk i mathtype. Dette er et rent skriveprogram, det har ikke innebygd kalkulator. Det har riktignok innebygd en del formler, men det er fullt mulig å skjule verktøylinjene hvor disse ligger. Med en egen vakt som følger med på at eleven(e) ikke bruker snarveier til å få opp formler, vil ikke dette gi eleven noen fordeler i forhold til elever som skriver på papir. Kanskje kan man også deaktivere de snarveiene man ikke vil at eleven(e) skal ha tilgang til. Alternativt burde det være mulig å lage et eget skriveprogram for del 1, som elever med rett til pc må få tilgang til og lære seg FØR eksamen. Man trenger noen få symboler, som gangetegn, brøkstrek, rottegn osv.

Jeg mener at vi må tenke nytt i forhold til digital tilrettelegging - hensikten med å ikke ha hjelpemidler på del 1 er at elevene skal ha en del kunnskap og kompetanse innabords, og at disse må prøves uten hjelpemidler. Med en slik løsning jeg beskriver hindrer vi ikke at eleven(e) prøves i alle kompetansemål, og eleven(e) vil heller ikke få noen ekstra fordeler. Men vi kan unngå at en stor del av eleven(e)s kompetanse blir skjult i en totalt ubehjelpelig håndskrift. I mine øyne er en slik tilrettelegging mindre problematisk enn et matematikkyndig menneske som skal sitte sammen med kandidaten og være sekretær.

Sånn helt til slutt vil jeg jo hevde at strengt tatt alle elever burde få skrive del 1 på pc, gjerne med et slikt begrenset skriveprogram. For i hvilken del av det senere virkelige liv har de egentlig bruk for å kunne skrive for hånd? Det vi som realfagslærere er opptatt av er vel at elevene skal og bør ha en del kompetanse uten tilgang til hjelpemidler. Det er ikke håndskriften i seg selv man ønsker å beholde, men den kompetansen som sitter i hodet. Derfor synes jeg at vi kan bruke noen få ressurser på å utvikle en måte å prøve denne kompetansen uten å være avhengig av stemplede ark og håndskrift.

Men først og fremst er jeg opptatt av at de som virkelig har behovet skal få tilgang til det hjelpemiddelet som kan gjøre at de får vist sin kompetanse i stedet for å skjule den.