onsdag 22. januar 2014

Lærernes arbeidstid. Igjen. Nå også fra meg.

Det gikk plutselig lang tid igjen på denne bloggen. Sånt som skjer. Denne gang er det arbeidstiden min som opptar meg. Eller rettere sagt, KS sitt nye forslag om hvordan den skal være. Det er blitt sagt meget om den, men hovedtrekkene er at KS vil flytte mye av min arbeidstid til uker der elever ikke er på skolen. Dette under dekke av at min arbeidssituasjon skal bli lettere, siden jeg nå ikke lenger skal arbeide 43,5 timer per uke, men bare 37,5 timer. Nøyaktig hva vi skal bruke tiden vår på de 7 ukene elevene ikke er tilstede er et tema for seg selv, det finnes sikkert mye nyttig vi kan gjøre. Problemet er bare at mesteparten av det vil være noe annet enn det vi bruker tid på i dag, dermed får i mindre tid til det som burde være det viktigste, nemlig undervisning og forberedelse av den.

Det hadde faktisk ikke gjort meg noe om jeg måtte være på skolen 37,5 time per uke. Jeg er på skolen 34 timer per uke i dag, en halvtime ekstra per dag skulle jeg ha klart fint.

Det som hadde gjort meg noe:


om de resterende 6 timene per uke ble fjernet, slik at jeg ikke lenger kan gjøre nødvendige forberedelser og etterarbeid når de trengs - men må vente til jeg har tid. Alle vet at å få rask tilbakemelding er viktig for læring! Så om jeg har en prøve en torsdag, vil jeg helst få den ut til elevene allerede på mandag eller tirsdag. Ofte passer det å ha prøver samtidig i flere klasser. Da jobber jeg kanskje ekstra den uken, for så å ikke jobbe så mye uken etter.

Om årsrammene for undervisning ble borte, slik at jeg måtte forberedt flere undervisningstimer på kortere tid. Vis meg den rektor som ikke vil benytte seg av muligheten til å pålegge hver lærer "bare èn" ekstra undervisningstime per uke. På en stor skole ville det bety at man kan spare inn flere årsverk. Slik det er nå, bestemmer arbeidstidsavtalen hvor mye en undervisningstime skal "koste", uten rammer vil enhver presset rektor tyne litt mer ut av de lærerne han har. Etter et par år har den nye mengden "satt seg", så da kan vi ta en time til. Hvor mange går enda rundt og husker på hva som skjedde med skolepakke 2?

Om jeg måtte kuttet ned på antall elevarbeid jeg kan se på og gi veiledning på. Med de 6 timene borte ville jeg måtte sluttet med å ta lekser og andre oppgaver inn for å gi tilbakemelding. Jeg måtte ha holdt meg til det jeg var nødt til for å få satt karakter.

Om jeg må slutte å svare elever på faglige spørsmål etter kl. 4. Jeg får mailer og fb-meldinger fra elever på de merkeligste tider. Jeg svarer dem ofte på enda merkeligere tider, om jeg da ikke svarer med en gang. Hvis du lurer på hvordan du skal løse en oppgave ligger det utrolig mye læring i å få veiledning med det samme!

Om elevene kommer til skolen og ikke kan ha prøve, fordi jeg dessverre ikke rakk å gjøre den ferdig i går før 4, siden det kom på en akutt mobbesak. Eller noe annet akutt jeg måtte gjøre. Dvs, jeg ville selvsagt gjort prøven ferdig på kvelden likevel. Men det ville vært utenfor rammen - og skal man faktisk forvente at folk jobber gratis?

For det er det som blir konsekvensen hvis "feriene" forsvinner. Da flyttes de resterende 6 klokketimene vi har hatt i uken til juni/august/vinterferie/høstferie. Selv om det ikke er sikkert det er da vi trenger dem. ALLE elevene kan ikke ha prøver/innleveringer i ALLE fag på samme tid!

Alle som hevder vi lærere sutrer fordi vi kan "miste ferien vår" provoserer meg langt inn i margen. Vi "sutrer" over dette forslaget fra KS fordi det fratar ELEVENE våre tid vi skal bruke på dem!

Og jada, "alle" kjenner noen lærere som jobber fra 8.30 til 15.00 hver dag og aldri løfter en finger ellers. Men en sentral arbeidstidsavtale må legge rammer det er mulig å jobbe innenfor - ikke rammer man MÅ sprenge om man skal gjøre en anstendig jobb. Så får vi overlate oppfølgingen av slubbertene og unnasluntrerne til sjefene.


Skal vi få en mindre belastende normaluke er det eneste man kan skjære ned på antall undervisningstimer! Alt annet vi gjør i normalukene er nødvendige ting som ikke kan flyttes på!