lørdag 1. februar 2014

Brannslukkingsforsøk going bad fra KS.

KS driver stadig med forsøk på brannslukking i media, for å forklare sine synspunkt og forklare hvor lærerne har misforstått. Senest i dette innlegget på sin egen nettside. Jeg vil gjerne kommentere noen av disse punktene (jeg kunne kommentert alle, men har valgt ut noen). Nå er det jo sånn at KS på sin egen facebookside har poengtert at de ikke er interessert i hva enkeltpersoner mener om dem og deres framferd i tvisten om arbeidstid, men jeg håper jo likevel at noen av de sentrale personene i KS leser NOE av det vi lærere skriver og deler på sosiale medier og evner å se oss som gruppe og ikke plagsomme enkeltindivder.

Her er det jeg ønsker å kommentere i dag:

"KS ønsker at lærerne skal få

    mer tid med elevene
    mer tid til etter- og videreutdanning
    mer tid til samarbeid"


Altså skal vi bruke mer tid på mange ting i fremtiden enn det vi gjør i dag. Hvor skal vi ta den tiden fra? Har KS hatt noen forslag til hva vi skal gjøre mindre av når vi skal gjøre mer av dette?

"KS ønsker ikke at undervisningsbelastningen skal øke, eller at kommunene skal bruke en ny avtale for å spare penger"


Men KS ønsker å åpne for at lederne får denne muligheten, og viser ingen vilje til å legge føringer som hindrer dem i å gjøre nettopp det. Og hvem kan se for seg en rektor med en rød million som kan la være å pålegge lærerne sine litt mer undervisning hvis det kan gjøre tallene blå? KS ønsker å omdisponere midlene, sier de, sånn at en erfaren lærer som ikke trenger så mye forberedelse skal gi fra seg tid til uerfarne. Beklager, men jeg har ikke troa. Jeg tror så gjerne at noen lærere vil få flere timer enn i dag, men ikke at noen vil få færre. Det å gi noen lærere færre timer er det forøvrig full mulighet for å gjøre allerede i dag, gjennom tidsressurspotten (tidligere byrdefull ressurs). Ønsker man å gjøre noe for de nyutdannede og de med ekstra heterogene klasser øker man denne potten og sørger for at en skole med særlige utfordringer får større pott enn de homogene sentrumsskolene med 5,5 i snitt for å komme inn. (for eksempel)

"KS krever ikke at lærernes arbeidsår skal utvides fra 39 til 45 uker, men at de lokalt kan organisere i inntil 45 uker."

Men KS ønsker å åpne for at denne organiseringen skal være mulig, uten at lærere med støtte i lov eller avtaleverk kan nekte. Og når påleggene om etter- og videreutdanning for lærere kommer, blir det nok ganske umulig for skolene å legge dette inn i elevenes arbeidsår. Det blir jo så greit for regjeringen å pålegge hver rektor å kurse hver lærer i minst 75 timer hvert år - og da MÅ jo dette gjøres i uker uten elevene til stede. (Og hva skal vi bruke 75 timer mindre på i løpet av året?


"KS krever ikke at lærerne skal være på jobb i 37,5 timer pr. uke."


Nei, men de legger opp til at en rektor kan kreve det, uten at det samtidig ligger noen begrensinger på hvor mye hver lærer skal undervise, eller hvor mye av den tiden den enkelte lærer skal bruke på for- og etterarbeid. Så selv om jeg på min skole har en fornuftig ledelse som neppe ville pålegge meg arbeid som ikke er nyttig vet jeg jo fra andre lærere at disse ledelsene finnes. Da er det viktig at tid til undervisning og for- og etterarbeid er sentralt gitt og IKKE opp til den lokale ledelsen.

"KS krever ikke at lærerne skal ha mindre tid til forberedelse og etterarbeid."


Denne er mest spenstig. De krever kanskje ikke at vi skal ha mindre tid til for og etterarbeid. Men hallo. Hvis vi skal bruke MER tid til etter- og videreutdanning, MER tid til samarbeid og MER tid med elevene (som i KS-språk betyr mer tid i klasserommet eller i elevsamtaler o.l.) må vi bruke MINDRE tid til noe annet. Og selv om KS ikke "ønsker" at vi skal få mindre tid til for- og etterarbeid, er det denne tiden vi vil måtte ta av. Det er nemlig bare denne tiden som ikke er bundet opp til noe annet. Det forstår alle.

Bare ikke KS, da.

onsdag 22. januar 2014

Lærernes arbeidstid. Igjen. Nå også fra meg.

Det gikk plutselig lang tid igjen på denne bloggen. Sånt som skjer. Denne gang er det arbeidstiden min som opptar meg. Eller rettere sagt, KS sitt nye forslag om hvordan den skal være. Det er blitt sagt meget om den, men hovedtrekkene er at KS vil flytte mye av min arbeidstid til uker der elever ikke er på skolen. Dette under dekke av at min arbeidssituasjon skal bli lettere, siden jeg nå ikke lenger skal arbeide 43,5 timer per uke, men bare 37,5 timer. Nøyaktig hva vi skal bruke tiden vår på de 7 ukene elevene ikke er tilstede er et tema for seg selv, det finnes sikkert mye nyttig vi kan gjøre. Problemet er bare at mesteparten av det vil være noe annet enn det vi bruker tid på i dag, dermed får i mindre tid til det som burde være det viktigste, nemlig undervisning og forberedelse av den.

Det hadde faktisk ikke gjort meg noe om jeg måtte være på skolen 37,5 time per uke. Jeg er på skolen 34 timer per uke i dag, en halvtime ekstra per dag skulle jeg ha klart fint.

Det som hadde gjort meg noe:


om de resterende 6 timene per uke ble fjernet, slik at jeg ikke lenger kan gjøre nødvendige forberedelser og etterarbeid når de trengs - men må vente til jeg har tid. Alle vet at å få rask tilbakemelding er viktig for læring! Så om jeg har en prøve en torsdag, vil jeg helst få den ut til elevene allerede på mandag eller tirsdag. Ofte passer det å ha prøver samtidig i flere klasser. Da jobber jeg kanskje ekstra den uken, for så å ikke jobbe så mye uken etter.

Om årsrammene for undervisning ble borte, slik at jeg måtte forberedt flere undervisningstimer på kortere tid. Vis meg den rektor som ikke vil benytte seg av muligheten til å pålegge hver lærer "bare èn" ekstra undervisningstime per uke. På en stor skole ville det bety at man kan spare inn flere årsverk. Slik det er nå, bestemmer arbeidstidsavtalen hvor mye en undervisningstime skal "koste", uten rammer vil enhver presset rektor tyne litt mer ut av de lærerne han har. Etter et par år har den nye mengden "satt seg", så da kan vi ta en time til. Hvor mange går enda rundt og husker på hva som skjedde med skolepakke 2?

Om jeg måtte kuttet ned på antall elevarbeid jeg kan se på og gi veiledning på. Med de 6 timene borte ville jeg måtte sluttet med å ta lekser og andre oppgaver inn for å gi tilbakemelding. Jeg måtte ha holdt meg til det jeg var nødt til for å få satt karakter.

Om jeg må slutte å svare elever på faglige spørsmål etter kl. 4. Jeg får mailer og fb-meldinger fra elever på de merkeligste tider. Jeg svarer dem ofte på enda merkeligere tider, om jeg da ikke svarer med en gang. Hvis du lurer på hvordan du skal løse en oppgave ligger det utrolig mye læring i å få veiledning med det samme!

Om elevene kommer til skolen og ikke kan ha prøve, fordi jeg dessverre ikke rakk å gjøre den ferdig i går før 4, siden det kom på en akutt mobbesak. Eller noe annet akutt jeg måtte gjøre. Dvs, jeg ville selvsagt gjort prøven ferdig på kvelden likevel. Men det ville vært utenfor rammen - og skal man faktisk forvente at folk jobber gratis?

For det er det som blir konsekvensen hvis "feriene" forsvinner. Da flyttes de resterende 6 klokketimene vi har hatt i uken til juni/august/vinterferie/høstferie. Selv om det ikke er sikkert det er da vi trenger dem. ALLE elevene kan ikke ha prøver/innleveringer i ALLE fag på samme tid!

Alle som hevder vi lærere sutrer fordi vi kan "miste ferien vår" provoserer meg langt inn i margen. Vi "sutrer" over dette forslaget fra KS fordi det fratar ELEVENE våre tid vi skal bruke på dem!

Og jada, "alle" kjenner noen lærere som jobber fra 8.30 til 15.00 hver dag og aldri løfter en finger ellers. Men en sentral arbeidstidsavtale må legge rammer det er mulig å jobbe innenfor - ikke rammer man MÅ sprenge om man skal gjøre en anstendig jobb. Så får vi overlate oppfølgingen av slubbertene og unnasluntrerne til sjefene.


Skal vi få en mindre belastende normaluke er det eneste man kan skjære ned på antall undervisningstimer! Alt annet vi gjør i normalukene er nødvendige ting som ikke kan flyttes på!