søndag 24. januar 2016

Når lokal eksamen blir sentral - åpen bekymringsmelding til Udir

Eksamen i matematikk for yrkesfag har i Hordaland de siste årene vært tidlig i juni. Våren 2016 blir eksamen 23. mai –noe som fikk meg til å undersøke litt om hvorfor det er sånn. Grunnen viser seg å være at våren 2016 skal alle lokalgitte skriftlige eksamener inn i PAS-systemet på lik linje med de sentralgitte, og da ønsker man å ha den tidlig. Så langt, så godt. Men ved lokalgitt eksamen (i motsetning til de sentralgitte) skal standpunktkarakter settes senest dagen før skolen gjennomfører sin første eksamen i det gjeldende faget på det gjeldende trinnet. Det betyr at alle skoler som tar opp elever i matematikk skriftlig i Norge må  være ferdig med all undervisning og karaktersetting 20. mai i år. Egentlig må ALLE det, for strengt tatt skal jo ingen vite før 19. mai om det kommer opp noen i faget, så da mister man fire ukers undervisning i slutten av skoleåret. Man kan selvsagt øve til en eventuell muntlig eksamen med de som ikke er tatt opp skriftlig – men det betyr like fullt at elevene har mistet fire ukers undervisning før endelig standpunktkarakter blir satt. Er dette tatt hensyn til, tro?

Dette får også store konsekvenser for selve eksamen. Systemet (ja, systemet!) er ikke dimensjonert for å gjennomføre lokalgitte eksamener i samme fag på ulike dager og med ulike oppgaver, derfor lages det én felles eksamensoppgave for hele landet. Dette blir informert om i et lite og anonymt (i betydningen roper ikke høyt - det er absolutt underskrevet!) brev til skolene – matematikklærerne er prisgitt at administrasjon og eksamensansvarlig på skolen legger merke til hvordan dette bryter fundamentalt med læreplanen i faget. Jeg har enda ikke møtt noen lærere som har blitt informert om dette på egen skole.

I læreplanen står det at ”skriftlig lokalgitt eksamen skal utarbeides og sensureres lokalt”. Når hele landet får felles oppgaver uten mulighet til lokale justeringer er det åpenbart at matematikk for yrkesfag ikke lenger har en lokalgitt eksamen. Fordi systemet er for dårlig, snikinnføres en sentralgitt eksamen i matematikk på yrkesfag. Det er nok mange som vil applaudere dette – men det er like fullt i strid med læreplanen.

Yrkesretting av fellesfag er det store mantraet for å øke gjennomføring og hindre frafall. Tidligere har vi i HFK kunnet bytte ut ca 25% av eksamen med oppgaver som henger sammen med elevenes eget programområde.  Hvordan vil det gå med de flotte prosjektene som tar med seg yrkesfagene inn i matematikkundervisningen? Ingen kan bruke mye tid på et slikt prosjekt når man ikke lenger utarbeider deler av eksamen lokalt, men er prisgitt en sentral arbeidsgruppe. Det er også lovlig sent å informere lærerne om dette midt i året – kanskje har man allerede lagt opp et løp der man har planlagt at en del av eksamen skal dreie seg om et prosjekt fra eget fagområde man brukte store deler av september og oktober på å gjennomføre.

Det kan sikkert føres mange argumenter for å ha sentralgitt eksamen i matematikk på yrkesfag, og mange argumenter for å beholde lokalgitt eksamen, men enn så lenge sier læreplanen at eksamen skal være lokalgitt. Slik det nå er skissert  velger man altså på nasjonalt nivå å gjennomføre eksamen i matematikk på yrkesfag (og flere andre fag!) på en måte som er i strid med læreplanen. Er læreplanen kun et veiledende dokument man kan velge å se bort fra?


Hvordan er det mulig?