lørdag 1. februar 2014

Brannslukkingsforsøk going bad fra KS.

KS driver stadig med forsøk på brannslukking i media, for å forklare sine synspunkt og forklare hvor lærerne har misforstått. Senest i dette innlegget på sin egen nettside. Jeg vil gjerne kommentere noen av disse punktene (jeg kunne kommentert alle, men har valgt ut noen). Nå er det jo sånn at KS på sin egen facebookside har poengtert at de ikke er interessert i hva enkeltpersoner mener om dem og deres framferd i tvisten om arbeidstid, men jeg håper jo likevel at noen av de sentrale personene i KS leser NOE av det vi lærere skriver og deler på sosiale medier og evner å se oss som gruppe og ikke plagsomme enkeltindivder.

Her er det jeg ønsker å kommentere i dag:

"KS ønsker at lærerne skal få

    mer tid med elevene
    mer tid til etter- og videreutdanning
    mer tid til samarbeid"


Altså skal vi bruke mer tid på mange ting i fremtiden enn det vi gjør i dag. Hvor skal vi ta den tiden fra? Har KS hatt noen forslag til hva vi skal gjøre mindre av når vi skal gjøre mer av dette?

"KS ønsker ikke at undervisningsbelastningen skal øke, eller at kommunene skal bruke en ny avtale for å spare penger"


Men KS ønsker å åpne for at lederne får denne muligheten, og viser ingen vilje til å legge føringer som hindrer dem i å gjøre nettopp det. Og hvem kan se for seg en rektor med en rød million som kan la være å pålegge lærerne sine litt mer undervisning hvis det kan gjøre tallene blå? KS ønsker å omdisponere midlene, sier de, sånn at en erfaren lærer som ikke trenger så mye forberedelse skal gi fra seg tid til uerfarne. Beklager, men jeg har ikke troa. Jeg tror så gjerne at noen lærere vil få flere timer enn i dag, men ikke at noen vil få færre. Det å gi noen lærere færre timer er det forøvrig full mulighet for å gjøre allerede i dag, gjennom tidsressurspotten (tidligere byrdefull ressurs). Ønsker man å gjøre noe for de nyutdannede og de med ekstra heterogene klasser øker man denne potten og sørger for at en skole med særlige utfordringer får større pott enn de homogene sentrumsskolene med 5,5 i snitt for å komme inn. (for eksempel)

"KS krever ikke at lærernes arbeidsår skal utvides fra 39 til 45 uker, men at de lokalt kan organisere i inntil 45 uker."

Men KS ønsker å åpne for at denne organiseringen skal være mulig, uten at lærere med støtte i lov eller avtaleverk kan nekte. Og når påleggene om etter- og videreutdanning for lærere kommer, blir det nok ganske umulig for skolene å legge dette inn i elevenes arbeidsår. Det blir jo så greit for regjeringen å pålegge hver rektor å kurse hver lærer i minst 75 timer hvert år - og da MÅ jo dette gjøres i uker uten elevene til stede. (Og hva skal vi bruke 75 timer mindre på i løpet av året?


"KS krever ikke at lærerne skal være på jobb i 37,5 timer pr. uke."


Nei, men de legger opp til at en rektor kan kreve det, uten at det samtidig ligger noen begrensinger på hvor mye hver lærer skal undervise, eller hvor mye av den tiden den enkelte lærer skal bruke på for- og etterarbeid. Så selv om jeg på min skole har en fornuftig ledelse som neppe ville pålegge meg arbeid som ikke er nyttig vet jeg jo fra andre lærere at disse ledelsene finnes. Da er det viktig at tid til undervisning og for- og etterarbeid er sentralt gitt og IKKE opp til den lokale ledelsen.

"KS krever ikke at lærerne skal ha mindre tid til forberedelse og etterarbeid."


Denne er mest spenstig. De krever kanskje ikke at vi skal ha mindre tid til for og etterarbeid. Men hallo. Hvis vi skal bruke MER tid til etter- og videreutdanning, MER tid til samarbeid og MER tid med elevene (som i KS-språk betyr mer tid i klasserommet eller i elevsamtaler o.l.) må vi bruke MINDRE tid til noe annet. Og selv om KS ikke "ønsker" at vi skal få mindre tid til for- og etterarbeid, er det denne tiden vi vil måtte ta av. Det er nemlig bare denne tiden som ikke er bundet opp til noe annet. Det forstår alle.

Bare ikke KS, da.