søndag 3. mai 2009

Om det å være ekoordinator

Ja, da tror jeg at jeg er klar for å mene noe om dette temaet jeg også. Eller, jeg har jo selvsagt ment mye om dette lenge. Men det er forskjell på tanke og skrift.

Jeg har lest tor espens og frøydis´ blogginnlegg om å være ekoordinator. Og jeg begynte å tenke litt.

Det første som slo meg er hvor forskjellig denne funksjonen er fra skole til skole. Jeg ble ekoordinator på følgende måte: Skolen fikk beskjed om at de måtte ha en ekoordinator. Ikke fikk de noen særlig grundig instruks på hva funksjonen skulle inneholde eller hva slags kvalifikasjoner en slik burde ha. Heller ikke fulgte det med noen penger, noe som forsåvidt ikke er spesielt sjokkerende. De hadde en lærer, nyansatt sådan, med nesten 10% undertid som allerede på intervjuet hadde ment litt (mye? husker ikke, lenge siden) om databruk. Siden det ikke var noen føringer på ressursstørrelse, ble jeg ekoordinator med 5% ressurs. Det er 82,5 timer på årsbasis. Mine med-ekoordinatorer vil sikkert huske at det var en del samlinger særlig i høst. Jeg regnet ut at min ressurs egentlig mer eller mindre forsvant i deltakelsen på disse samlingene..... Nå ble ressursen doblet til 10% 1. mars, og det hjelper jo litt. Det betyr at plutselige vikartimer og støtteundervisning plutselig forsvant sammen med resten av undertiden, og at årstimetallet spratt opp til 115,5 timer.. Jeg kan nå begynne å bruke min ledige tid til å jobbe med ekoordinator-oppgaver. Hva nå de er.

Etter å ha lest de to tidligere nevntes lister over hva de har gjort som ekoordinatorer, blir min liste nesten litt stusselig. Men her er den:

1. Har som sagt deltatt på en masse samlinger
2. Har laget og organiserer stadig prøveplaner for alle klasser på its learning
3. Fungerer som superbruker (Jeg har ingen ressurs til å være superbruker, men hjelper gjerne likevel)
4. Har hatt ett kurs for alle lærerne, om testverktøyet i its learning
5. Har arbeidet en del med IKT-planen. 
6. Har brukt en del energi på å "mase" på at feks smartboardene våre skal fungere og tas i bruk.
7. Bruker en del tid på å forsøke å oppdatere meg på hva som finnes der ute av programvare og nettressurser. 
8. Jobber med et kursopplegg for lærere og elever i forbindelse med skolestart.


Listen ble visst ikke så kort likevel... Likevel tenker jeg ofte at jeg burde ha gjort mye mer, og kanskje helt andre ting. Når jeg leser listen ser jeg ikke mye som har med pedagogisk bruk av IKT å gjøre, men en masse ting som må være på plass før slik bruk kan skje.

Men hva synes jeg ekoordinatorfunksjonen SKAL inneholde? Jeg vet ikke om det skal være min jobb å kurse lærerne i diverse dataprogrammer. Jeg kan kurse i its learning / skolearena, microsoft office, smartboard og noen få til. Men min hovedoppgave når det kommer til kursing bør kanskje være å finne andre som kan kurse? Og å holde oversikten over hva datamaskinene faktisk brukes til på vår skole? Jeg føler i hvert fall ikke at jeg kan gå til lærerne på elektro / tip og fortelle dem hva de skal bruke datamaskinene til. Til det er jeg helt og fullstendig inkompetent. 

Jeg synes fortsatt at ekoordinators oppgaver er litt ulne, selv om det blir gjort stadige forsøk på å konkretisere. Men skolene er så veldig forskjellige. På Osterøy er det ca 30 lærere, de færreste med 100% stilling. Mange har ikke så mye erfaring med data, og mange kvier seg også for å bruke den. I fjor jobbet jeg på Olsvikåsen vgs, en helt ny skole og en av SIKT-skolene i fylket. Der var bildet et ganske annet. Det er klart at rollen som ekoordinator på to så ulike skoler vil være helt forskjellige. 

Min hovedoppgave er misjonærrollen. Jeg forsøker å vise frem at denne datamaskinen faktisk LETTER det meste av arbeidet vi gjør, ikke motsatt. Jeg tror at det finnes en god del flere skoler der ute hvor ekoordinator og andre ivrige IKT-brukere føler seg som selgere. Mens på andre skoler vil denne problemstillingen være nesten ukjent, fordi bruken av datamaskiner er inkorporert i den daglige praksisen. 

Det vi skulle gjøre som ekoordinatorer var å jobbe med pedagogisk bruk av IKT. Hvor mange av oss har egentlig gjort mye av det?

Jaja, jeg er en uerfaren blogger og skriver litt hulter til bulter. Og jeg er i grunnen nødt til å gjøre andre ting også i dag. Sannsynligheten er stor for at jeg leser gjennom dette senere i dag eller til uken og finner ting jeg burde ha husket. Men det kommer flere dager!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar